ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน

5181 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน

ในบทความนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมสถานที่ที่ถือว่าเป็นสุดยอดทางฮวงจุ้ยของประเทศไทยมาให้ได้ศึกษากันว่ามีสถานที่ไหนบ้างไปดูกัน

1)  ท้องสนามหลวง หรือ สนามหลวง เป็นสนามขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังบวรสถานมงคล เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 74 ไร่ 63 ตารางวา ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานใน พ.ศ. 2520


 รูปทัศนียภาพบริเวณท้องสนามหลวง
             

รูปตำแหน่งที่ตั้งบริเวณท้องสนามหลวง

ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นต้นมา ได้ใช้สนามหลวงเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น เป็นที่ตั้งพระเมรุมาศของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้นาไปจนใกล้ ๆ พระบรมมหาราชวัง และไทยเอาใจใส่ในการสะสมเสบียงอาหารไว้เป็นกำลังของบ้านเมืองด้วย ซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการใช้สนามหลวงเพื่อประกอบพิธีการต่าง ๆที่สำคัญๆของประเทศเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ตั้งของท้องสนามหลวงนั้น เป็นพื้นที่เปิดโล่งที่มีพลังที่สมบูรณ์ และรับกับกระแสของถนน กระแสของแม่น้ำเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี

2)  ถนนเยาวราช
       

รูปแสดงตำแหน่งที่ตั้งบริเวณถนนเยาวราช

ถนนเยาวราช (耀華力路) เป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ระยะทางความยาวตลอดเส้นทางประมาณ 1,510 เมตร (1.510 กิโลเมตร) ได้รับการกล่าวขานและขนานนามว่าเป็น "ถนนมังกร" โดยมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบริเวณวงเวียนโอเดียน ท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและสิ้นสุดปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ระยะเวลาในการตัดถนน 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2443 เพื่อให้เยาวราชกลายเป็นสถานที่สำหรับส่งเสริมการค้าขาย เดิมทีชื่อ "ถนนยุพราช" และได้โปรดเกล้าพระราชทานนามใหม่ว่า "ถนนเยาวราช" ตรงกับชัยภูมิที่เรียกว่า             双龙入首

บริเวณถนนเยาวราชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมาก จัดเป็นย่านธุรกิจการค้า, การเงิน การธนาคาร, ร้านทอง, ภัตตาคาร ร้านอาหาร, ร้านค้า ฯลฯ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รับการขนานนามว่าเป็น "ไชน่าทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร" จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และถือว่าเป็นไชน่าทาวน์หรือชุมชนชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รูปบรรยากาศบริเวณถนนเยาวราช

ซึ่งในหลักการของฮวงจุ้ยนั้นถนนเส้นนี้ถือว่า เป็นถนนที่มีความโค้งอ่อนช้อยมีเส้นสาย เหมือนมังกรกำลังเลื้อย มองหัวถนนจะไม่เห็นปลายของถนนนี่คือ 路走有情 金钱长留 (โค้งเชิงน้ำใจ) ทิศทางของอาคารที่ตั้งอยู่บนถนนเยาวราช และถนนที่ขนานกัน อย่างถนนทรงวาดถือเป็นเป็นทิศทางที่ดี ซึ่งเจ้าสัวมหาเศรษฐีในปัจจุบันหลาย ๆท่านก็เกิดและเติบโตในย่านดังกล่าวนี้ ดังนั้นฮวงจุ้ยที่ดี จึงควรมีองค์ประกอบที่ดีทั้ง ทำเลชัยภูมิ และทิศทางตำแหน่งต่าง ๆที่สำคัญก็จะทำให้ฮวงจุ้ยในย่านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถนนรัชดาและราชพฤกษ์ก็มีลักษณะแบบนี้ ก็จะสังเกตได้ว่าราคาที่ดินจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีวันตก นี่คือ ฮวงจุ้ยพลังมังกรที่ดีมาก  ถ้าคุณเห็นที่ในลักษณะแบบนี้ก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้เลย

3) บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์      
  

รูปแผนที่เกาะรัตนโกสินทร์

เกาะรัตนโกสินทร์ คือพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแผ่นดินซึ่งมีน้ำล้อมรอบในลักษณะของเกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 2,588.75 ไร่ เมื่อมีการจัดการปกครองในระบบเขต พื้นที่ทั้งหมดขึ้นกับเขตพระนคร โดยมีการแบ่งอาณาเขตของเกาะรัตนโกสินทร์เป็น 2 ชั้น คือ
1. เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) มีพื้นที่ประมาณ 1,125 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงพระบรมมาหาราชวัง
2. เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นนอก คือ บริเวณที่มีอาณาเขตล้อมรอบด้วยคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศเหนือ คลองรอบกรุง แม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศใต้ มีพื้นที่ประมาณ1,438 ไร่ ตั้งอยู่ในท้องที่แขวงชนะสงคราม แขวงบวรนิเวศ แขวงสำราญราษฎร์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ แขวงเสาชิงช้า แขวงวัดราชบพิธ แขวงตลาดยอด และแขวงบูรพาภิรมย์

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2325 พื้นที่แห่งนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของแผ่นดิน สยามนับแต่นั้น โดยพื้นที่ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ถูกขานนามว่า “พระนคร” เป็นแหล่งรวมความเจริญ ก้าวพ้นขอบเขตกำแพงเมืองออกมา ก็นับเป็นนอกพระนคร ซึ่งในอดีตเป็นป่ารกและเต็มไปด้วยสัตว์ร้าย

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ ความเจริญจากตะวันตกต่างหลั่งไหลเข้ามาทั้งทางเทคโนโลยี วิถีชีวิต และเศรษฐกิจการค้า ตึกแถวทรงยุโรป ห้างร้านและถนนหนทางถูกสร้างขึ้น พื้นที่ภายในพระนครเจริญจนถึงขีดสุด จนเมื่อเวลาผ่านไปนานหลายสิบปีเมื่อความเจริญได้ขยายออกมาสู่ พื้นที่ภายนอกกำแพงเมืองอย่างทั่วถึง เกาะรัตนโกสินทร์จึงถูกลดบทบาทและความสำคัญลง  จนกระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดังเช่นปัจจุบัน

ตามหลักของทางฮวงจุ้ยถือได้ว่าเกาะรัตนโกสินทร์นั้น เป็นจุดที่ถือว่ามีชัยภูมิที่ดีมาก ๆ เพราะมีลักษณะเป็นเกาะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งถือว่าได้รับกระแสพลังจากแม่น้ำเข้ามาโดยตรง จะสังเกตได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น สนามหลวง วัดพระแก้ว(วัดประจำประเทศไทย) วัดสำคัญ ๆต่าง ๆ  รวมถึงย่านเยาวราช ซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าของคนจีนก็ล้วนแต่ตั้งอยู่ในโซนนี้ด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนสำคัญๆหลักๆของประเทศไทยที่มีความสำคัญทางชัยภูมิและถูกต้องตามหลักของฮวงจุ้ย...............

รูปทัศนียภาพบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์

4) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      

รูปแสดงตำแหน่งที่ตั้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในทางฮวงจุ้ยนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการวางผังทางสถาปัตยกรรมที่ดีมาก และสอดคล้องกับหลักการของฮวงจุ้ย โดยด้านหน้านั้น มีอนุสาวรีย์ที่มั่นคง และมีลานเปิดโล่งเพื่อเปิดรับพลังกระแสที่ดีเข้ามา มีสระน้ำขนาดใหญ่ มีต้นก้ามปูล้อมรอบ พลังวิ่งมาจากสะพานหัวช้างอย่างรวดเร็วไหลมาชะลอหยุดพอดีกับตำแหน่งของประตูใหญ่ ซึ่งเป็นเหม่งตึ๊ง(ลานโล่ง)ไว้สำหรับเก็บพลัง โดยมีสะพานลอยดักกระแสพลังเข้ามา มีการวางระบบชลประทานที่ดี การวางผังเน้นความสมดุลเป็นอย่างมาก ซึ่งถือได้ว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมาก นักศึกษาที่จบจากที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะมีสังคมที่ดี และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเช่นกัน ทำให้เราไม่ต้องสงสัยเลยว่า ความเจริญของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะรุ่งเรืองไปอีกนานแค่ไหน นี่ก็เพราะการออกแบบทางสถาปัตยกรรมและฮวงจุ้ยที่สอดคล้องกัน

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้