ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติ

3275 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ทำไมคนจีนในประเทศไทยถึงร่ำรวย มีทรัพย์สมบัติ

 บทความนี้ข้าพเจ้าได้รวบรวมนำเกร็ดความรู้ที่เป็นที่น่าสังเกตว่าเพราะเหตุใด ทำไมคนจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นถึงได้ร่ำรวย มีต้นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ และมีทรัพย์สมบัติมากมายนั่นก็เป็นเพราะสาเหตุต่าง ๆ และนอกจากนี้ยังมีเรื่องของฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทเป็นอย่างมาก.....ซึ่งมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆดังนี้

1. ด้วยการวางรากฐาน การเลือกพื้นที่ที่อยู่อาศัย ชัยภูมิที่ตั้งบริเวณริมแม่น้ำ เพื่อการประกอบอาชีพค้าขาย และการขนส่งทางน้ำ (จุดที่มีกระแสและพลังของโชคลาภนั้น คนจีนมักจะไปจับจองเอาไว้) เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งประกอบอาชีพ  อาทิเช่น เยาวราช  ท่าน้ำราชวงศ์ ประตูน้ำ เจริญนคร จังหวัดชลบุรี จันทบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และ จังหวัดอื่น ๆ ที่ริมแม่น้ำ

2. ลักษณะนิสัยของคนจีนนั้น จะเป็นคนขยันทำงานทำมาหากิน ไม่เลือกงาน และ มีความอดทน

3. บางตระกูลมีการสร้างหอประจำตระกูล บ้านประจำตระกูลเพื่อรับพลังที่ดี ช่วยส่งเสริมลูกหลาน (ทำให้ระบบครอบครัวของคนจีนบางตระกูลนั้นมีความมั่นคงและมีความสามัคคีกัน)

รูปหอตระกูลของคนจีน ณ ประเทศจีน

4. การสร้างสุสานของคนจีนนั้นมีการวางในชัยภูมิที่ถูกต้อง โดยใช้หลักธรรมชาติ รวมถึงการใช้ DNAของพ่อแม่ ลูกหลานที่เชื่อมต่อ สายเลือดเดียวกันมาเป็นจุดรับพลังในทางฮวงจุ้ยที่ดีเพื่อเชื่อมต่อและส่งให้กับ บุตรหลานในวงศ์ตระกูล

5. คนจีนรักษาสัจจะคำพูดเป็นอย่างมาก ในการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและทำให้ได้รับโอกาสดี ๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวยได้

6. ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย คนเชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ ซึ่งเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตามมักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่อว่าการค้าขายคือการลงทุนที่ดีที่สุด

7. ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ทำ คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยมีคติที่ว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่าไปแข่งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาขายก่อนใคร ๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

8. คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ เคล็ดลับความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขยายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่าเมื่อมีเงินอย่าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขยายธุรกิจด้วย การขยายธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยๆขยายจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามหรือบางทีหากไม่แน่ใจก็ยังไม่ลงทุนขยายด้วย

9. รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลงสำหรับคนจีนนั้นมองทุก ๆอย่างเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อยู่เสมอ

10. ไม่จำเป็นอย่ามีหนี้สูญเด็ดขาด เราจะเห็นตามร้านค้าปลีกที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่อ เหมือนคำแบบไทยๆที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง นั่นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่ไม่ต้องการให้เกิดหนี้สูญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่อน คนจีนเชื่อว่าการเป็นหนี้ทำให้เสียเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ

11. เทคนิคการซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสมแบบไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ เราจะเห็นได้ว่าคนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกๆอาจขายไม่ได้เลยแต่ก็ไม่เคยเป็นปัญหาเพราะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักยากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ

12. คนจีนรู้จักการกระจายความเสี่ยง เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความเสี่ยงไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุนหรือขยายกิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจายความเสี่ยงหากเกิดปัญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

13. มีการจัดวางฮวงจุ้ยภายนอกและภายในบ้านที่สอดรับกันและโดดเด่น มีจุดประธาน วางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แน่นอน มีการจัดเคล็ดทางฮวงจุ้ยเพื่อเสริมพลัง โดยใช้วิชาทิศทางและตำแหน่ง ดึงพลังจากภายนอกเข้ามาส่งเสริมภายใน นี่ก็ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คนจีนนั้นเติบโตได้เร็วกว่าชาติอื่น ๆ

รูปการวางตำแหน่งประธาน สง่า มั่นคงและมีพลัง

รูปอาคารที่มั่นคง สมดุล เด่นง่า ลานด้านหน้าเปิดโล่ง รับพลังได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

รูปที่แสดงจุดที่ไม่ดี เป็นแหลมช่องลมพุ่งมาชน ก็จะไม่เปิดหน้าต่างหรือเป็นตำแหน่งเตียงนอน หรือเตาไฟ

รูปพื้นที่สี่เหลี่ยมเกิดความสมดุล ประตูทางเข้าไม่เล็กเกินไป มีกระแสชี่เข้ามาสามารถเก็บอยู่ในพื้นที่ มีแสงสว่างและกระแสลมไหลเวียนในพื้นที่ได้รอบด้าน ตึกด้านหลังสูง ด้านหน้าต่ำ ถือว่าสมดุลที่สุด

รูปประตูด้านหน้าบ้านเปรียบเสมือนใบหน้าของเรา ควรที่จะเด่นและสง่างาม สมดุล คนที่อาศัยอยู่ในบ้านก็จะมีราศี หน้าตาที่ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคม

  จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยคือ “คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใจ” “ต่อขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบ” ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไม่ลงมือทำด้วยความกลัวต่าง ๆนานา เช่นกลัวขาดทุน กลัวไม่มีคนซื้อ กลัวเป็นหนี้ นอกจากนี้ยังประกอบกับการที่คนจีนนั้นมีแบบแผนที่ดีในทางฮวงจุ้ย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชัยภูมิทำเลที่ตั้งในการประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัย จึงทำให้คนจีนสามารถมองเห็นโอกาสได้เสมอ ๆ และสามารถประสพความสำเร็จในชีวิตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน....

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้