ฮวงจุ้ยพลิกชาติไทยให้เจริญควรทำอย่างไร

1360 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฮวงจุ้ยพลิกชาติไทยให้เจริญควรทำอย่างไร

ในบทความนี้ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำเสนอข้อแก้ไขต่าง ๆในทางฮวงจุ้ยให้ได้นำไปพัฒนาเพื่อสามารถช่วยแก้ไขประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย จริง ๆแล้วมีสถานที่สำคัญใหญ่ ๆที่มีปัญหาและส่งผลกระทบกับประเทศชาติโดยตรงเลยมีดังนี้

1.  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งนั้น มีลักษณะของถนนที่พุ่งเข้ามาชนทั้ง 4 ด้าน 4 ทิศทางซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐธรรมนูญที่ไม่มีวันสงบสุข มีปัญหาเข้ามาตลอดในแต่ละยุคแต่ละสมัย ลักษณะของตัวอนุสาวรีย์นั้นก็จะเป็นลักษณะที่แหลมคมเหมือนใบมีด ทำให้ทิ่มแทงตลอดเวลา ซึ่งถือว่าเป็นตัวทำลายที่เด่นชัด รัฐธรรมนูญไร้ซึ่งพลังที่มั่นคง ทำให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อ เสียหายอย่างมหาศาล ควรมีการย้ายไปอยู่ในจุดที่มีกระแสทิศทางที่มั่นคงมากกว่านี้

รูปแสดงตำแหน่งที่ตั้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

รูปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

รูปภาพบรรยากาศการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  

2. ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ มีแบบสถาปัตยกรรมที่สืบทอดต่อกันมา แต่ก็ยังขาดความรู้ในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ย ซึ่งลักษณะของตึกนั้นด้านหลังตึกจะขาด เว้าแหว่งทาซึ่งในทางฮวงจุ้ยนั้นถือว่าขาดบารมี มีแต่ศัตรู (หลังโดนมีด หน้าโดนเชือด) ถ้าปรับแก้ตรงนี้ได้ก็จะส่งผลดีมาก ๆกับประเทศไทย แต่ในปัจจุบันก็ได้สนามม้านางเลิ้งเก่า ที่อยู่ทางด้านหน้ามาช่วยเป็นลานพลังเปิดโล่ง ในการช่วยดึงกระแสที่ดีเข้ามา ซึ่งก็ต้องถือว่าประเทศไทยก็กำลังจะโชคดีขึ้น

รูปแสดงตำแหน่งที่ตั้งบริเวณทำเนียบรัฐบาล

รูปแสดงตำแหน่งที่ตั้งบริเวณทำเนียบรัฐบาล

รูปทัศนียภาพภายนอกบริเวณตึกไทยคู่ฟ้า

3. ปลายสุดของทางน้ำของประเทศที่จะไหลออกสู่ทะเลตรงจ.สมุทรปราการ ควรมีการจัดสร้างเกาะเทียม แหลมเทียมขึ้นมา เพื่อสร้างจุดชะลอน้ำ หรือกักเก็บน้ำ (เก็บพลังเก็บทรัพย์) หรือสร้างจุดท่องเที่ยว โรงแรมขึ้นมา มาเพื่อดักกระแสพลังเพราะกระแสทางน้ำจะไหลมาช้าแต่ออกไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยทิศทางของกระแสน้ำที่ปลายของแม่น้ำนั้นบานออก

รูปแสดงตำแหน่งทางน้ำไหลออกสู่ทะเล จังหวัดสมุทรปราการ

นอกจากนี้แล้วก็มีข้อเสนอแนะนำเพิ่มเติมดังนี้

4. ประเทศไทยควรมีการจัดการวางระบบผังเมืองที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการสร้างสะพานโดยที่ไม่ จำเป็น ซึ่งถนนเส้นไหนที่มีสะพานใหญ่และยาวนั้น พลังก็จะไหลไปอย่างรวดเร็ว  ทำให้ตึกอาคารเล็ก ๆอาจจะรับกระแสพลังไม่ไหว ก็จะทำให้ธุรกิจเสื่อมถอยลงไปได้ ซึ่งตัวอย่างถนนที่ดีนั้น เช่น ถนนพระราม4 พระราม3 ราชพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ ซึ่งถนนเหล่านี้ความเจริญของการไหลเวียนของพลังจะดีมาก เกิดความสมดุล  แต่บางถนนเช่น ถนนฝั่งบางนา  วิภาวดี(โทลเวย์) สะพานจะปิดพลัง ทำให้ธุรกิจค่อย ๆ ถดถอยลงไป (เพราะโดนเสาขวางทาง เป็นจุดอับ แสงสว่างโดนปิด) ถนนสูงเหมือนสายน้ำ ก็จะท่วม พลังชี่ที่ดีก็จะถูกปิด

5. ควรเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพิ่มพื้นที่สีเขียว รัฐบาลควรกำหนดพื้นที่จัดสรร ทำอ่างเก็บน้ำ บึง สวนสาธารณะมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวมพลังงานการไหลของพลังชี่ ให้มีที่เก็บพลังมากยิ่งขึ้น ดังคำกล่าวที่ว่า “น้ำก่อลม ลมก่อทรัพย์”

6. การตัดถนน ทำสะพานเพิ่ม หรือทางด่วนนั้น ควรจะมีการวางผังเป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้ไปทำลายถนนที่ดี ย่านเศรษฐกิจที่มีความเจริญรุ่งเรือง (ซึ่งถ้าหากมีเสา มีสะพานเกิดขึ้นแล้ว ก็ควรที่จะสร้างพื้นที่สีเขียว หรือปลูกต้นไม้ แนวต้นไม้มาปิดบัง ให้เกิดความสมดุลของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น (เพื่อเป็นจากศัตรูให้กลายเป็นมิตร)

7. ศูนย์กลางทางการเงินของประเทศ ควรที่จะมีแหล่งน้ำที่ดี เพื่อให้ก่อเกิดพลังและสามารถกักเก็บทรัพย์ได้ ซึ่งจริง ๆแล้วประเทศไทยของเรา เป็นประเทศที่มีชัยภูมิที่ดี แค่ประกอบกับการวางผังออกแบบทางสถาปัตยกรรมให้ดีด้วยนั้น ก็จะสามารถทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

8. ควรมีการจัดสรรระบบชลประทาน เพื่อประชาชน ให้สามารถรองรับน้ำ หรือทำอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ถ้ามีการตัดถนน ไม่ควรให้ขวางทางน้ำยิ่งน้ำไหลเวียนหล่อเลี้ยงพื้นที่นั้น ๆมากแค่ไหน ก็จะยิ่งส่งเสริมให้พื้นที่นั้น ๆมีความเจริญได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

9. โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆควรมีการวางชัยภูมิให้ดีเพื่อที่จะสามารถก่อเกิดบัณฑิตที่ดี เกิดปัญญาที่ดี เมื่อเด็ก ๆ เกิดความคิดที่ดี เป็นคนดีแล้วนั้น ก็จะใช้ชีวิตได้อย่างถูกทาง ดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดี ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและรวดเร็ว

10. ควรมีการส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมโดยใช้แบบผังของฮวงจุ้ยพื้นฐาน ในการสร้างบ้าน เรือนที่อยู่อาศัย สร้างตึก เพื่อให้ประชาชนคนรากหญ้าได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักพื้นฐานของธรรมชาติ แล้วจะทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองเพราะได้ฮวงจุ้ยที่ดี

11. ห้ามสร้างคลองคอดกระโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้ไปตัดพลังชี่ที่ไม่ดีออกไปหมด ไม่ให้ไหลไปสู่ภาคใต้

12. ควรยกเลิกการวางปืนใหญ่ในทุก ๆตำแหน่ง ควรนำไปจัดเก็บหรือตั้งไว้ในที่ที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างโดยเด็ดขาด ซึ่งถ้าหากที่ใดเจอปืนใหญ่อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้ (มุมด้านใต้ของศาลหลักเมืองนั้น หันไปเจอกลับปืนใหญ่พอดีทำให้เกิดเรื่องตลอด แก้ปัญหาไม่ได้)

13. สร้างสัญลักษณ์ของประเทศให้อยู่ในชัยภูมิที่ดี เช่น ธงชาติ รูปปั้นประชาชน รูปปั้น อนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญ ๆของประเทศ ให้อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริม เช่น ริมแม่น้ำ หรือบริเวณอิงภูเขา

ซึ่งข้อเสนอและความรู้ทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความรู้และได้ทำการศึกษาในศาสตร์ของฮวงจุ้ยอย่างจริงจังมาเป็นระยะเวลานานหลายสิบปี ก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาประเทศไทยของเรานั้นให้มีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่ง ๆขึ้นไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้