ศาสตร์ชื่อ-นามสกุล


  ภาษาไทยหรืออักษรไทยนั้นเกิดขึ้นมาจากบุญบารมี ความสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยสุโขทัย  ซึ่งผู้ที่ให้กำเนิดตัวอักษรไทย คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทำให้คนไทยได้มีตัวอักษรไทยใช้ขึ้นมาเอง เพื่อได้เป็นการสื่อสารต่อผู้อื่นและตนเอง โดยข้าพเจ้ามั่นใจและเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าอักษรไทยเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมีสิ่งดลใจให้เขียนหรือได้กำหนดออกมาให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้มนุษย์ได้สื่อและเข้าใจซึ่งกันและกัน และพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและได้รับความศักดิ์สิทธิ์ โดยได้สื่อออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ซึ่งยากที่จะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดเสมอเหมือนได้ ซึ่งนับเป็นบุญวาสนาของประชาชนชาวไทยที่ได้ใช้และเรียนรู้อักษรไทยที่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเคารพเรียนรู้และสืบทอดต่อไป

ชื่อนั้นมีความสำคัญอย่างไร?

  สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญและลิขิตชีวิตของท่านให้ดีอย่างเลิศเลอไม่มีใครเสมอเหมือน  ดีปานกลาง หรืออาจจะไม่ดีเลยก็ได้ทั้งชีวิตนั่นคืออะไร.....ท่านทราบหรือไม่ว่า สิ่งต่าง ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เช่น วัน เวลา เดือน ปีที่ท่านเกิดได้ถูกกำหนดให้มาแล้วตามบุญกรรมและวาสนาบารมี หลังจากนั้นชีวิตของท่านก็จะต้องถูกกำหนดด้วยการตั้งชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่อจริง  ชื่อเล่น  รวมไปถึงนามสกุลที่คนมักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ ชื่อนั้นก็เปรียบเสมือนแผนที่ของชีวิต ส่วนนามสกุลก็มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยไปกว่าชื่อ เพราะนามสกุลที่ดีนั้น จะเป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานรุ่นต่อรุ่นให้ได้รับผลที่ดี มีความมั่นคงสืบต่อจากบรรพบุรุษ แต่ถ้านามสกุลไม่ดี ลูกหลานก็จะมีผลกระทบไปในทางที่ไม่ดีได้ด้วย เช่นกัน

ชื่อนั้นสามารถบอกอะไรเราได้บ้าง?

  ซึ่งแน่นอนว่า ชื่อและนามสกุลนั้นสามารถบ่งบอกได้ถึงนิสัยใจคอ  สุขภาพ สติปัญญา สภาพจิตใจ ชีวิตและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การเข้าสังคม ความโชคดีตลอดจน การประกอบอาชีพการงาน การเรียน และ การเงิน โดยเฉพาะชื่อที่ปรากฏอยู่ในเอกสารสำคัญของทางราชการต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้านและอื่น ๆ ถ้าท่านเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีมาบ้างนั้น ท่านก็จะมีชื่อที่ถูกต้องตามโฉลกชีวิตของท่านได้ ถ้ามีชื่อที่ดีชีวิตของท่านก็จะประสบความสำเร็จได้ง่าย และถ้ามีนามสกุลที่ดีด้วย ก็ยิ่งจะมีความสำเร็จในชีวิตเพิ่มขึ้นมาอีก และถ้าชื่อและนามสกุลนั้นมีผลรวมของชื่อ นามสกุล ได้ผลรวมที่ดีด้วยนั้น ก็จะยิ่งประสบกับความสุข ความเจริญยิ่ง ๆขึ้นไปอีก รวมถึงต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรที่ดี และส่งเสริมสำหรับคนๆนั้น แต่ถ้าชื่อ นามสกุลมีแต่อักษรที่เป็นกาลกิณี หรือมีอักษรต้องห้าม (ตามหลักทักษา) และค่ารหัสตัวเลขตกรหัสที่เสียด้วย ทั้งชื่อและนามสกุล และผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ ท่านก็จะพบแต่อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการงาน  การเงิน ครอบครัวแตกแยก กำพร้าบิดามารดา  เป็นหม้าย คู่ครองแตกแยก หรือตายจาก อุบัติเหตุ โรคเรื้อรัง มีศัตรู การค้าล้มละลาย ซึ่งบางท่านอาจจะคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อนี้ เป็นเรื่องที่ไร้สาระ ไม่จำเป็นหรือไม่น่าจะมีผลอะไร แต่ในความเป็นจริงแล้ว  การเปลี่ยนชื่อนี้เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้า นั้นยังมีพระชนม์ชีพอยู่ ซึ่งพระองค์ได้เปลี่ยนชื่อ ให้กับบุตรชายของพราหมณ์ผู้หนึ่ง ซึ่งมีบุตรชายเพียงคนเดียว และมีสุขภาพที่ไม่ดีว่า “อายุวัฒฑโก” ทำให้บุตรชายนั้นมีสุขภาพดี อายุยืนนานถึง 120 ปี และในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.4) ซึ่งเป็นพระบิดาของโหราศาสตร์ไทยพระองค์ก็ได้กำหนดรหัสของตัวอักษรของชื่อไว้ ซึ่งได้มีการยึดถือและใช้กันต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

สรรพศาสตร์การตั้งชื่อ หลักการตั้งชื่อ

ชื่อดี     +    ยามดวงดี    = ยามดวงดีก็คว้าโอกาสไว้ได้ ทำอะไรจะสำเร็จ
ชื่อดี     +    ยามดวงตก  = ยามดวงตกก็ชื่อจะช่วยอุ้มชูดวงไว้ได้บ้าง  พออยู่ได้
ชื่อไม่ดี  +    ดวงดี         = ยามดวงขึ้น ชื่อที่ไม่ดี จะไขว่คว้าโอกาสไว้ไม่ได้มาก จะพลาดโอกาส
ชื่อไม่ดี  +    ดวงไม่ดี      = เมื่อดวงตก ชื่อที่ไม่ดี จะไม่สามารถช่วยรองรับดวงอะไรได้ จะติดขัด เกิดอุปสรรค ปัญหาตลอด

  วิชาสรรพศาสตร์นี้ ผมได้ค้นคว้าข้อมูลเป็นสูตรสำเร็จที่สมบูรณ์และครบถ้วนที่สุดโดยใช้ศาสตร์วิชาที่ครบถ้วนและเป็นจริง โดยรวบรวมจากอาจารย์จิรัฎฐ์ กรชากรรัต ทั้งหมดทั้งสิ้น และได้รับการถ่ายทอดในวิชานี้จากครูบาอาจารย์โดยตรง เพื่อใช้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและอยากจะช่วยเหลือในการตั้งชื่อที่เหมาะสม ตามหลักวิชาที่ถูกต้องอย่างแท้จริง เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำพาชีวิตให้ไปสู่ความเจริญงอกงามได้อย่างแท้จริง

การตั้งชื่อนั้นจะใช้ศาสตร์ด้วยกันทั้งหมด 4 หลัก คือ

1. หลักเลขศาสตร์ ( ผลรวมชื่อ-นามสกุล )
2. หลักทักษา
3. หลักอายตนะ6
4. หลักทักษา การนับจังหวะของตัวอักษร

สนใจสมัครขอรับการตังชื่อ-นามสกุล

1. บริการตั้งชื่อ  (มีชื่อให้เลือก 3 ชื่อ) พร้อมเอกสารแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ในการเปลี่ยนชื่อและทำบุญ
2. บริการตั้งนามสกุล (มีนามสกุลให้เลือก 5 นามสกุล) พร้อมเอกสารแนะนำขั้นตอนในการเปลี่ยนชื่อสกุล
3. บริการตั้งชื่อ ร้านค้า สำนักงาน ออฟฟิศ บริษัท (มีชื่อให้เลือก 5 ชื่อ) พร้อมเอกสาร

หมายเหตุ - ใช้ข้อมูล ชื่อ นามสกุลเดิม วัน เดือน ปีและ เวลาเกิด เพื่อใช้ในการขอตั้งชื่อ สามารถโทรมาติดต่อสอบถามเพื่อให้วิเคราะห์ดูชื่อหรือนามสกุลชื่อต่าง ๆได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้