ฤกษ์ยาม


  การดูฤกษ์ยามนั้นก็เหมือนกับการที่เราดูสภาพฟ้าดิน สภาพอากาศ ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเราเป็นเรือที่แล่นอยู่กลางทะเล รู้ทิศทางของลม ทิศทางของคลื่น รู้เวลา รู้ว่าเวลาไหนควรจะทำอะไร ควรออกเรือหรือไม่ เพื่อให้ใบเรือนั้นรับกับกระแสของธรรมชาติ โดยที่ไม่ไปฝืนหลักของธรรมชาติ ก็จะทำให้เวลาเราจะทำอะไรนั้น เราก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดูฤกษ์ยามนั้นมีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ในอดีตกาลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ รวมถึงบุคคลสำคัญ ๆของประเทศต่าง ๆไม่ว่าจะทำการใด หรือประกอบพิธีการใดย่อมต้องดูฤกษ์ยามด้วยกันหมดทั้งสิ้น ดังบทกลอนหนึ่งที่สุนทรภู่นั้นได้แต่งถวายพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ดังนี้

สวัสดิรักษาคำกลอน        สุนทรทำคำสวัสดิรักษา     
ถวายพระหน่อบพิตรอิศภ         ตามพระบาลีเฉลิมให้เพิ่มพูน
เป็นของคู่ผู้มีอิสริยยศ         จะปรากฏเกิดลาภไม่สาบสูญ
สืบอายุสริยวงศ์พงศ์ประยูรให้เพิ่มพูนภิญโญเดโชชัย
อย่าลืมหลงจงอุตส่าห์รักษาสิริตามคติโบราณท่านขานไข
ว่าเช้าตรู่สุริโยอโณทัยตื่นนอนให้ห้ามโมโหอย่าโกรธา
ผินพักตร์สู่บูรพา แลทักษิณเสกวาริณด้วยพระธรรมคาถา
ที่นับถือคือพระไตรสรณาถ้วนสามคราจึงชำระสระพระพักตร์
แล้วเอื้อนอรรถตรัสความที่ดีก่อนจะถาวรพูนเกิดประเสริฐศักดิ์
ด้วยราศีที่ชะลอนรลักษณ์อยู่พระพักตร์แต่ทิวาเวลากาล
ยามกลางวันนั้นว่าพระราศีสถิตที่อรองค์ให้สรงสนาน
พระอุระประสุคนธ์วิมลมาลย์จะสำราญโรคาไม่ราคี
ครั้นพลบค่ำคล้ำฟ้าสุธาวาสฝ่ายเบื้องบาทซ้ายขวาเป็นราศี
จงรดน้ำชำระที่ราคีห้ามสตรีให้พาดบาทยุคล


  ซึ่งเรื่องฤกษ์ยามนั้นถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะช่วยแนะนำทางในการดำเนินชีวิต หรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถทำให้เราได้เตรียมตัวรับมือวางแผนกับเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังเช่น ผังดาวจรประจำปี พ.ศ.2565 หรือปีค.ศ.2022 ที่จะยกมาอธิบายนี้

 

  ในปี พ.ศ.2565 นี้นั้น ดาวอสูร คือ ดาว 2 สถานที่ที่มีการหันไปในทิศดาวนี้ หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้นั้น ก็จะเกิดเภทภัยต่างๆมากมายและ ดาว5 ซึ่งเป็นดาวเบญจภูติในปีนี้ ตกตำแหน่งกึ่งกลางของบ้านซึ่งถือว่าตกในตำแหน่งดาวที่ไม่ดีและเสียหาย อย่างมาก จึงควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมต่างๆหรือ ทุบเคาะ ตอก เจาะ ซ่อมบ้าน ต่อเติม ในบริเวณดังกล่าวนี้ ซึ่ง 2 ทิศทางนี้ต้องระวังเป็นอย่างมาก

 ส่วนดาว 8 ปีนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือว่าเป็นดาวที่ดีประจำปี เสริมด้วยโคมไฟสีแดง หรือหมั่นไปใช้พื้นที่ทำกิจกรรมทางทิศนี้จะช่วยเสริมเรื่องการเงิน และโชคลาภมากยิ่งขึ้น (หากมีการทุบ รื้อ ต้องดูฤกษ์พิเศษ เพราะปีนี้ทางทิศนี้ก็ถือว่า เป็นทิศข้างเคียงที่ติดกับทิศเหนือ ซึ่งเป็นทิศอสูร ทิศต้องห้ามประจำปีนี้เช่นกัน

 ดาว 9 ปีนี้ อยู่ทางทิศใต้ เป็นดาวเกี่ยวกับชื่อเสียง ความก้าวหน้า ถ้าบ้านใคร หน้าบ้านหันทิศใต้ในปีนี้ ให้เสริมด้วยต้นไผ่กวนอิม ตั้งให้สูงเด่นเพื่อกระตุ้นเรื่องงาน และความก้าวหน้าได้เช่นกัน ส่วนถ้าใครอยากเสริมด้านการศึกษา ในปีนี้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ให้เสริมโดยการ ตั้งน้ำสะอาดไว้ในทิศทางนี้ และถ้าอยากเสริมเรื่องอำนาจ บารมี ปีนี้ตำแหน่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดาว6 เสริมโดยการแขวนโมบาย กระดิ่งโลหะ สีทอง ก็จะช่วยกระตุ้นได้เช่นกัน

  ซึ่งในอดีตคนโบราณนั้นมักจะดูฤกษ์ยาม เพื่อประกอบในการทำพิธีกรรมต่าง ๆซึ่งก็จะดูประกอบกับการทำงาน หรือดูเพื่อใช้ในเรื่องราวต่าง ๆเพื่อให้ทุกกิจการงานนั้น “เกิดความสำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี และใช้เวลาได้รวดเร็ว ราบรื่นขึ้น”  ซึ่งการดูฤกษ์ยามนั้น ก็จะต้องใช้วัน เดือน ปี เวลาเกิด ในการดูฤกษ์ต่าง ๆ เพราะจะเป็นตัวกำหนดให้ชีวิตของเรานั้นได้รับพลังที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต ดังคำที่ว่า “มีฤกษ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง”  ซึ่งโดยปกติแล้ว คนมีชื่อเสียงหรือยศถาบรรดาศักดิ์นั้นก็มักจะมีชินแสประจำตัว หรือโหรประจำตัวเพื่อช่วยกำหนด หาฤกษ์ที่ดีต่าง ๆเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งโดยปกติทั่วไป ฤกษ์ที่นิยมดูกันนั้นก็จะมีหลาย ๆเรื่องด้วยกันอาทิเช่น

1. ฤกษ์แต่งงาน (พิธีมงคลสมรส)
2. ฤกษ์คลอดบุตร
3. ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ (ย้ายเข้าบ้าน)
4. ฤกษ์ก่อสร้าง ,ตั้งประตู,เตาไฟ
5. ฤกษ์เปิดร้าน ,บริษัท, สำนักงาน, กิจการ
6. ฤกษ์ออกรถใหม่
7. ฤกษ์ตั้งป้ายสุสาน ,ฤกษ์ฝัง
8. ฤกษ์ผ่าตัด, รักษา, ศัลยกรรม
9. ฤกษ์รื้อถอน ทำลายพิธีต่าง ๆ

  ซึ่งฤกษ์ต่าง ๆเหล่านี้ก็มีความสำคัญและถือว่าเป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมากในทุก ๆวงการทุกอาชีพฤกษ์ยามเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น ซึ่งเป็นวิชาที่ครูบาอาจารย์นั้นได้สอนและถ่ายทอดกันรุ่นต่อรุ่น ซึ่งถ้าสามารถนำไปใช้ช่วยคนได้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะยิ่งมีความเจริญมาสู่ตนเองและครอบครัว.............

“ถ้าเรามีใบไม้วิเศษ  ก็จะเสกได้ดั่งใจปรารถนา”
  จะกระทำการใดก็จะเกิดความราบรื่น สมหวังดังปรารถนา แต่ถ้าไม่เข้าใจ นำไปใช้ในทางที่ผิดแล้วนั้น ก็จะพบกับความเดือดร้อนและวุ่นวาย ซึ่ง ความน่ากลัวคือสิ่งที่เรามองไม่เห็น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อตัวเอง และครอบครัว เพราะฉะนั้น เราทุกคนจะต้องศึกษาไว้เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเวลาเดินหลงทาง หรือเสียเวลาในชีวิต จึงอยากฝากไว้กับทุก ๆท่าน

ขั้นตอนในการขอฤกษ์ต่าง ๆมีดังนี้

1. แจ้งฤกษ์ที่ต้องการขอ
2. แจ้งชื่อ นามสกุล ของผู้ที่ขอฤกษ์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. แจ้งวัน เดือน ปี เวลาเกิด ทั้งหมดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง (แต่ละฤกษ์สอบถามเพิ่มเติม)
4. รอทีมงานดำเนินการจัดหาฤกษ์ให้ภายใน15 วัน (ควรแจ้งล่วงหน้า)

หมายเหตุ - ค่าปรึกษาและจัดหาฤกษ์ที่ดีนั้นจะต้องใช้เวลา และตรวจดูอย่างละเอียด ขอให้ท่านมั่นใจได้ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น จะแตกแต่งกันออกไปตามฤกษ์ที่ท่านต้องการ (สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม)

  เป็นผู้ดำริการสร้างอนุสาวรีย์รัชกาลที่5 ตามตำแหน่งที่ได้รับพลังที่ดีที่สุดในพื้นที่ ได้ทำการออกแบบ กำหนดจุด  และใช้ฤกษ์ที่สามารถเชื่อมพลังฟ้าดิน อาจารย์ไฮ่ประกอบพิธีเบิกเนตรเสร็จท้องฟ้าเปิดมีแสงส่องลงมาอย่างน่าอัศจรรย์มากในพิธี ถือเป็นศุภมงคลชัยอย่างมาก
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้